Мэдээ

Эрэгтэй турсик зарагдаж эхэллээ.

Манай компани Монгол улсад импортыг орлохуйц, экспортод өрсөлдөхүйц хэмжээний хувцасны чанартай сайн үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үүсгэн бий болгох зорилт тавин ажиллаж байна.  Энэ ажлын хүрээнд эхний бүтээгдэхүүн болох эрэгтэй турсик нь хар, хар хөх, зурагтай хар зэрэг өнгөний сонголттойгоор 2 Read More